Εγκαταστάσεις

Στις συγχρονες εγκαταστάσεις μας, συνολικής έκτασης 18 στρεμμάτων, υπάρχει μία στεγασμένη αποθήκη 1500 τ.μ. και γραφεία 350 τ.μ. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην συντήρηση και την ομαλή λειτουργία των οχημάτων, καθώς επίσης και στην καλή σωματική και ψυχική κατάσταση των οδηγών, και για αυτό τον λόγο στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε συνεργείο επισκευής οχημάτων, πλυντήριο, λιπαντήριο,και χώρο αναπάυσεως των οδηγών.